-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

31 august, 2011 - 17:48
Oznam OcÚ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trávnica oznamuje zákonným zástupcom žiakov základnej a materskej školy, že začiatok školského roka je v pondelok 05.09. 2011. O 8:00 h bude slávnostná svätá omša vo farskom kostole a od 9:00 h v kultúrnom dome stretnutie žiakov a pedagógov spojené s otvorením školského roka 2011/2012. Po prázdninách sa tešíme na všetkých, no najmä, na našich milých prváčikov.  

17 august, 2011 - 19:45
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Trávnica Vás srdečne pozýva na tradičný Juliáles(s podtitulom "posunutý") 2011, ktorý sa uskutoční dňa 27.8. 2011 na futbalovom ihrisku v Trávnici.

Juliáles na Facebooku

15 august, 2011 - 10:40
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

STREET HOCKEY BALL CHAMPIONSHIP 2011

Priaznivcov hokejbalu pozývame na prvvý ročník turnaja BEST CUP 2011, ktorý sa uskutoční na Tenisovom kurte pri škole v sobotu 20. augusta 2011 od 9.00 od 20.00, ak máte záujem zabojovať,  mužstvo možno prihlásiť do 18.08. 2011, štartovné na jedno mužstvo je 60,- EUR. V cene štartovného pre jedno mužstvo je minerálka a klobáska. Po celý deň budú hráči v spoločnosti profesionálneho rozhodcu p. Milana Mášika, ktorý bol rozhodcom v hokejovom finále olympijských hier v Turíne v r. 2006. Viac informácií získate na čísle 0918 487 768 alebo 0910 122 594. Počas turnaja bude k dispozícii  občerstvenie - pivo, kofola, guláš, klobáska. Tešíme sa na Vašu účasť!

4 august, 2011 - 20:02
Projekty obce

Operačný program: Regionálny operačný program 4.1a – samostatne dopytovo orientovaný projekt


Schválený NFP: 585 552,81 EUR

11 júl, 2011 - 14:59
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Dnes sála kultúrneho domu ožila spoločnosťou trávnických, podhájskych dobrovoľníkov a profesionálov - pracovníkov Národnej transfúznej služby, ktorí sa tu zišli preto, aby prostredníctvom mobilnej jednotky zabezpečili dobrovoľný odber krvi. Tohoto odberu sa zúčastnilo 32 dobrovoľných darcov z Trávnice a 5 zo susednej Podhájskej. Keďže lekári sú denne konfrontovaní s potrebou krvi pre pacientov, avšak obzvlášť v letnom, prázdninami a dovolenkami typickom období, nedá sa nevysloviť úprimné ďakujem všetkým, ktorí krv darovali. Trávnický Miestny spolok SČK vždy pridá ruku k dielu.

11 júl, 2011 - 13:01
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že Riadiaci výbor Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál vyhlasuje výzvu pre predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutého z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2011.

1 júl, 2011 - 11:21
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou, pracovisko Nové Zámky,  pozýva všetkých bezpríspevkových darcov krvi do kultúrneho domu v Trávnici, kde sa v pondelok 11. júla 2011 od 8:00 h uskutoční prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby dobrovoľný odber krvi.   V letnom období je akútny nedostatok krvi, ľudia dovolenkujú, sú prázdniny a výjazdy mobilných jednotiek NTS to majú sťažené.  Preto sa obraciame s naliehavou výzvou na všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, aby pomohli a využili možnosť krv darovať. Viac krvi, viac životapríďte a pomôžte: ak máte viac ako 18 rokov, viac ako 50 kg, ste aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík, 48 hodín po očkovaní a nemáte v čase odberu prejavy alergie a nie ste na ňu liečení.

  • Pri odbere vyplníte dotazník, lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv, odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie a pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.
  • Pred odberom večer a ráno piť čo najviac tekutín, večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca a na možnosť vziať krv darovať aj známych či kamarátov...
1 júl, 2011 - 10:26
Oznam OcÚ

Obec Trávnica má zmluvného partnera na realizovanie vývozu splaškových vôd zo žúmp, ako aj o následnej likvidácii tekutých odpadov na Čističke odpadových vôd.

Čistenie žúmp a vývoz tekutých odpadov vykonáva p. Milan Čupák.

Kapacita fekálneho vozidla je: 8 m3

Kontakt: 0908 798 841

1 júl, 2011 - 10:24
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Obec Trávnica upozorňuje na nezákonnú činnosť  tzv.  podomových výkupcov a rôznych predajcov. Zber, odvoz, likvidáciu a zhodnocovanie odpadov môže vykonávať len ten, kto  má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.   Ak tomu tak nie je, takýmto konaním sa porušuje zákon nielen zo strany týchto výkupcov, ale aj zo strany obce samotnej, pokiaľ túto činnosť toleruje. Buďte opatrní a odporúčame Vám podozrivé osoby nahlásiť polícii, prípadne sa informovať pred vykonaním nejakého, aj iného úkonu, na Obecnom úrade v Trávnici.

Ďalej Vám oznamujeme, že separované hniezdo odpadu na Obecnom trhovisku je určené iba pre tých, ktorí nemajú možnosť skladovať  separovaný odpad. V opačnom prípade sa zberné nádoby napĺňajú veľmi rýchlo a odvoz z trhoviska je možný  iba 1x mesačne, pričom jeho termín nezávisí od obce. Upozorňujeme tiež na to, aby občania neodkladali odpad vedľa týchto veľkých plastových nádob a obzvlášť, aby tam neodkladali komunálny odpad. Porušovateľa bude obec riešiť v správnom konaní. Udržujme si spoločné priestory čisté.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že separovaný zber v našej obci je rozšírený o malú spotrebnú elektroniku, ako sú už nefunkčné mobily, videá, kalkulačky a tiež opotrebované článkové batérie a podobne. Uvedený odpad  možno vhodiť do nádoby, ktorá sa nachádza v Kultúrnom dome vo vstupnej chodbe.  

Ďakujeme všetkým občanom a návštevnikom obce za udržiavanie čistoty, poriadku a tiež za šetrenie životného prostredia v našej dedine i v jej okolí.

27 jún, 2011 - 09:56
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V sobotu 25. júna 2011 sa na ihrisku TJ uskutočnil ULIČKÁRSKY TURNAJ vo futbale, v ktorom si sily zmeralo 5 mužstiev. Uličkárky turnaj je pojem dlhoročne zaužívaný pre toto podujatie, avšak v tomto ročníku tradíciu pomenovania zachovali každoroční, skutočne tradiční, hráči MAJERU. "Uličky" nahradili priezviská: B. Bako a spol., J. Klimant a spol., D. Levák a spol.,Gálovci, a futbal to je hra, ktorou celé sobotné popoludnie areál TJ žil.