-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

17 marec, 2011 - 11:05
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

        Prelom roka 2009 a 2010 znamenal pre Cintorínsku ulicu začiatok veľkých zmien. Táto po jednej strane bola lemovaná postavenými rodinnými domami a po druhej agátovým stromoradím s krovitým podrastom po oboch stranách stromoradia. Krátkoveké listnaté opadavé dreviny boli z časti poznačené presychaním, ale najmä sprevádzané bujným vzrastom popínavých krovitých a burinových rastlín, ktoré sa ťahali do výšky korún agátov.

16 marec, 2011 - 17:25
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Začiatok novembra vdýchol do ulíc paletu farieb, ktorú ale ku koncu mesiaca v podobe opadaného lístia, akoby vyzliekol. V centre dediny materiálno-technické práce sa dostávali do úzatia a v popredí bolo estetické doladenie vykonaných úprav priestranstiev.

16 marec, 2011 - 15:08
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Premena miestnych komunikácií je už evidentná a vzhľadom k času, ktorý mal už nádych farebnej jesene bolo potrebné  sústrediť sa na práce súvisiace s budovaním oddychového kruhového sedenia pred budovou  základnej školy. Tento priestor bude tiež slúžiť aj na aktívne relaxovanie, ktoré bude mať podobu viacúčelového detského ihriska. Určujúcim determinantom pre priebeh potrebných činností bolo počasie. Keďže nám prialo, zo dňa na deň boli viditeľné pozitívne zmeny.

16 marec, 2011 - 14:40
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Slovensko 16.09. 2010 žilo referendom a Trávnica samozrejme tiež. Tento deň sa však v našej dedine niesol v znamení príchodu rešpekt vzbudzujúcich veľkých strojov, ktoré v priebehu dňa dali definitívne zbohom existujúcemu vzhľadu miestnej kumunikácie na ulici Kostolná, Veľká strana a Cintorínska. Kračajúc po nových chodníkoch týmito ulicami a vidiac kompaktné prepojenie cesty, odvodňujúceho žľabu a súvislého chodníka sa nám dostávalo dobrého pocitu, pekného pohľadu a dojmu, ktorý pretrvá...

16 marec, 2011 - 14:09
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V čase od 27.08.2010 - 16.09. 2010 už centrum obce malo nádych novšieho, postupne ubudli pôvodné chodníky, autobusové zastávky, járok medzi chodníkom a cestou, oplotenie školy... Práce však ani v tomto štádiu nekončia. Minulosťou sa stane nereprezentatívny priestor pred nákupným strediskom COOP Jednoty SD a časť školských ihrísk. Práve táto dostane úplne iný vzhľad v podobe oddychvo-relaxačnej zóny. V pozadí priestoru na sedenie vznikne nové viacúčelové ihrisko poskytujúce relax. Pôvodné oplotenie školy sa premiestni bližšie k budove školy.  V tomto čase vrcholili úpravy pri Miestnom cintoríne a pri pošte, začali sa však ďalšie súvisiace s asfaltovaním miestnych komunikácií...

16 marec, 2011 - 13:44
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

       V závere prázdnin nabrali na obrátkach práce v okolí školy. Nutné bolo odviesť vodu z blízkeho okolia a svahovitého terénu regulovane do potoka. Taktiež  bolo potrebné zväčšiť kapacitu parkovacích miest tak, aby areál školy zostal pre žiakov, ktorých bezpečnosť nebude v budúcnosti ohrozovaná. Pôvodná autobusová zastávka pri škole a pri pošte sa pomaly ale isto stávajú minulosťou. Vo vynovenom centre budú nové autobusové zastávky.  Na úseku dopravy je ambícia zvýšiť bezpečnosť, kapacitu parkovacích miest a prispieť k plynulému bezbariérovému vstupu na chodníky.  Centru obce sa dostáva toho, čo je potrebné teraz i do budúcna.

16 marec, 2011 - 13:19
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V letných dňoch vlaňajšieho prázdninového augusta sa práce súvisiace s Revitalizáciou centra obce Trávnica vykonávali na viacerých miestach, avšak na intenzite naberali najmä v okolí školy a materskej školy. Školská ulica, bezprostredné okolie budovy Zdravotného strediska a tiež oddychová zóna pred školou postupne dostávali  nový vzhľad. V tomto čase  bolo tiež dokončené odvedenie vôd z Veľkej strany do potoka na Malej strane. Začali sa budovať príjazdné mostíky k rodinným domom.

16 marec, 2011 - 11:49
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Fázu odvedenia vôd neskôr vystriedali práce na budovaní nových chodníkov a tiež na rozšírení kapacity parkovacích miest na Kostolnej ulici. Veľká strana vďaka rysujúcim sa chodníkom dostávala iný - nový vzhľad. Pred materskou školou dostali zabrať malé nožičky škôlkárov, no oni to všetko zvládli a dnes si už môžu vykračovať aj pobehať s pohodou.

16 marec, 2011 - 11:28
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Projekt Revitalizácie centra obce bol rozdelený na viac stavebných objektov, ktorých úpravy zahŕňali okrem iného aj odvedenie vôd. Vzhľadom k tomu, že rok 2010 si určite dlhodobo zapamätáme ako rok daždivý, mokrý, záplavami typický pre veľké územie Slovenska, je potrebné robiť všetko pre to, aby nás voda neohrozovala. Jej regulovanie, odvedenie a skĺbenie potrebného s estetickým bol tvrdý oriešok.

16 marec, 2011 - 11:07
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Odstraňovanie existujúceho chodníka na Veľkej strane, úpravy pri pošte, Miestnom cintoríne a pri škole sú ďalším doplnením mozaiky zmien, ktorými postupne prechádza centrum obce.