-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

4 september, 2011 - 17:05
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Členitý ráz obce Trávnica jej dáva osobitý charakter. Dedinu samotnú prepletá niekoľko ulíc, uličiek a chodníkov, ktoré kopírujú terén z časti rovinou, z časti do kopca či doliny. Od nepamäti do dnes však platí, že život je tam, kde je voda  a tiež, že tá tečie v smere „dolu  brehom“. Voda ako taká má mnoho prívlastkov, veľa podôb a viac foriem. V posledných rokoch ju čoraz častejšie vnímame, ako živel, ktorý má rešpekt vzbudzujúcu rýchlosť, obavy vyvolávajúce množstvo a pamätné následky. Vodné toky sú aj v našej obci, preto je prirodzené, že v podmienkach miestnej samosprávy sú sledované a je im venovaná pozornosť v rámci možností, rovnako ako aj členitosti terénu a odtekajúcej vody z neho. Dlhodobo sú pozorované úseky, ktoré sú problémové a obec podľa svojich možností ich nielen eviduje, ale postupne sa snaží ich eliminovať a následne udržiavať. Regulovanie odtoku vody v konečnej fáze smeruje spravidla do Trávnckého potoka.

4 september, 2011 - 16:47
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

... je zarastený stromami a bujným krovitým porastom, nechýbajú nánosy a odpadky. Ide o priestor, ktorého obsah a dosah  v čase nie je iba v toku samotnom. Pri výdatných zrážkach je zrejmé, že všetko toto prívalovú vodu spomaľuje, no najmä odkláňa a je možné, že ak jej bude väčšie množstvo môže opustiť koryto potoka... Pomohlo by aj triedenie odpadu, nie do potoka, ale v súlade s už zavedeným separovaním odpadu v obci. Všetkým, ktorí tento zakonný spôsob likvidácie odpadu rešpektujú a vo svojej domácnosti ho realizujú  ĎAKUJEME.

4 september, 2011 - 16:40
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Problémových úsekov v obci je niekoľko. Povrchové vody stekajúce z priľahlých rolí v čase dažďov udreli do dediny rýchlo a nemali zľutovanie so záhradami, záhradkami, chodníkmi, cestami... Po opadnutí zostali mláky a nánosy pôdy, konárov, porastov... Obec v záujme ochrany pred záplavovými následkami riešila ulicu Žitavská, ktorá z dvoch priľahlých svahov bola vystavovaná veľkému náporu vody a tiež v časti obce pri škole, kde  členitosť terénu spôsobuje problémy s povrchovými vodami. V tomto čase boli vybudované rigoly, ktorými bol odtok vody odvedený do potoka. Vybudované kanály plnia svoj účel dodnes.

2 september, 2011 - 15:53
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Do sýtosti si návštevníci Juliálesu užili spoločnosti kamarátov, známych či detí a všetkých podôb toho, čo v tomto roku trávnickí poľovníci v závere prázdnin na Juliálesovom hodovaní pripravili. Bolo tomu tak aj vďaka sponzorom, ktorými boli: Manželia Mária a Ján Fabrický, rodina Girelli, AGRO Žitava, s.r.o., Šurany, Braňo Levák a Obec Trávnica. Už teraz sa tešíme na to, čím nás na budúci rok prekvapia poľovníci - Fíšani. Všetkým  VĎAKA!

2 september, 2011 - 15:33
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V tomto roku tradičný Juliáles bol obohatený o sprievodné podujatia pre všetky generácie, na ktoré dýchlo čaro poľovníctva a atmosféry leta. Deti sa čo-to  dozvedeli na náučnom chodníku mladého poľovníka, z ukážok kynológie ich zaujali  trávnickí psíci svojim správaním a najmenších určite očaril nafukovací hrad.  Vystúpenie sokoliarskej skupiny Bavon z Banskej Štiavnice malo pestré publikum, rovnako ako všade prítomné trofeje trávnických poľovníkov,  tiež zaujímavý veterán z Ranča Trilobit - Čechy p. Štefana Diana a vtáctvo z Bažantnice  z Kalnej nad Hronom p. Šranka. Bolo na čo sa pozerať, bolo čo zjesť a to v spoločnosti najvzácnejších v atmosfére leta a povestnej pohostinnosti trávnických poľovníkov.

2 september, 2011 - 14:53
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V náhradnom termíne sa práve v túto poslednú augustovú sobotu uskutočnil tradičný Juliáles. Žiaľ, ani na pomenovanie, ani na tradície počasie nepozerá, a tak v tradičnom termíne, hoci organizátori všetko zabezpečovali, sa toto očakávané podujatie v obci uskutočniť nemohlo. Kolobeh prírody s  jej krásou i drsnosťou je práve tým, čo poľovníkmi neotrasie, naopak,  je pre nich výzvou. Rovnako, ako pohostinnosť, ktorou vždy svoje aktivity okorenia. Nesklamali ani teraz. Prípravy náročné na čas, a dostatok  ľudí v prekrásnej scenérii Doliniek, Agačiny, ktoré akoby z výšky dozerali dolu na ihrisko a život na ňom, pohodovo zvládli a nezabudli pritom na nikoho, neponechali nič náhode.

31 august, 2011 - 16:48
Oznam OcÚ

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trávnica oznamuje zákonným zástupcom žiakov základnej a materskej školy, že začiatok školského roka je v pondelok 05.09. 2011. O 8:00 h bude slávnostná svätá omša vo farskom kostole a od 9:00 h v kultúrnom dome stretnutie žiakov a pedagógov spojené s otvorením školského roka 2011/2012. Po prázdninách sa tešíme na všetkých, no najmä, na našich milých prváčikov.  

17 august, 2011 - 18:45
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Trávnica Vás srdečne pozýva na tradičný Juliáles(s podtitulom "posunutý") 2011, ktorý sa uskutoční dňa 27.8. 2011 na futbalovom ihrisku v Trávnici.

Juliáles na Facebooku

15 august, 2011 - 09:40
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

STREET HOCKEY BALL CHAMPIONSHIP 2011

Priaznivcov hokejbalu pozývame na prvvý ročník turnaja BEST CUP 2011, ktorý sa uskutoční na Tenisovom kurte pri škole v sobotu 20. augusta 2011 od 9.00 od 20.00, ak máte záujem zabojovať,  mužstvo možno prihlásiť do 18.08. 2011, štartovné na jedno mužstvo je 60,- EUR. V cene štartovného pre jedno mužstvo je minerálka a klobáska. Po celý deň budú hráči v spoločnosti profesionálneho rozhodcu p. Milana Mášika, ktorý bol rozhodcom v hokejovom finále olympijských hier v Turíne v r. 2006. Viac informácií získate na čísle 0918 487 768 alebo 0910 122 594. Počas turnaja bude k dispozícii  občerstvenie - pivo, kofola, guláš, klobáska. Tešíme sa na Vašu účasť!

4 august, 2011 - 19:02
Projekty obce

Operačný program: Regionálny operačný program 4.1a – samostatne dopytovo orientovaný projekt


Schválený NFP: 585 552,81 EUR