-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

12 jún, 2011 - 17:29
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Bola slnečná, naozaj, športovo- zábavná. Naše pozvanie na prvý ročník turnaja v hokejbale  zarezonovalo a vytvorených bolo šesť mužstiev. V priloženej obrázkovej dokumentácii o súťažne naladených hráčoch svedčí pestrosť farieb dresov, však aby bolo jasné – kto za koho kope.  Sympatické na tomto podujatí bolo, že hra samotná strhla so sebou rôzne generácie. No a v hľadisku fanúšikovia boli aj menší, aj vyšší a aj skôr narodení... Posúďte sami...

27 máj, 2011 - 13:45
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Základná škola s materskou školou Trávnica v spolupráci s Rodičovským združením a Obcou Trávnica Vás pozývajú na hokejbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 11.júna 2011 od 14:00 hodiny na tenisovom kurte.V prípade záujmu súťažiť je potrebné vytvoriť družstvo, v ktorom okrem  piatich hráčov a jedného brankára je najmä chuť  športovať a zahrať si hokejbal. Vylosovanie zápasov jednotlivých súperov sa uskutoční podľa počtu prihlásených družstiev  pred začiatkom turnaja a prihlasovať sa možno 11.júna od 13:00 h do 13:30 h priamo na tenisovom ihrisku, prípadne v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hodiny v základnej škole alebo na obecnom úrade. Športovo-zábavné výkony si v jednotlivých zápasoch môžu zmerať žiaci od piateho ročníka, stredoškoláci a tiež skôr narodení dospeláci.  Počas turnaja naši učitelia  a  rodičia z rodičovského združenia v areáli školy usporiadajú pre deti rôzne hry a súťaže. Občerstvenie zabezpečí obec.  Už teraz sa tešíme na účasť hráčov, fanúšikov, detí aj rodičov.

24 máj, 2011 - 13:03
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

          Obec zakúpila sadenice kvetov,  kvetináče, vyhotovila k nim stojany.  Finálnu podobu do krásy dotvorili šikovné ruky trávnických žien a ešte vyčaria nadchádzajúce teplé dni, tichý májový dážď...  Obraz obnoveného centra našej dediny vysadením pelargónií a iných letničiek nám čo nevidieť  ožije pestrou paletou kvitnúcich kvetín. Už teraz sa tešíme na ich vzrast, záplavy vôní, sviežosti a  sýtosti rôznych farieb.

20 máj, 2011 - 14:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

  Rozhodujúcim okamihom sčítania pre zápis údajov do sčítacích tlačív je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.

To znamená, že všetky udalosti, akými sú napr. narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, sa budú zaznamenávať do sčítacích formulárov.

Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2011, t.j. 21.mája 2011 budú predmetom zisťovania až v ďalšom sčítaní.

Čas sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č. 1/2011 od 13. mája do 6. júna 2011.

V ustanovenom čase sa zisťujú údaje
v listinnej podobe od 21. mája do 6. júna 2011,
v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011.

Elektronické sčítanie bude možné vykonať prostredníctvom internetovej stránky

www.scitanie2011.sk      

 

18 máj, 2011 - 17:54
Mozaika
Písali o nás v máji 2011

Obraz našej dediny v znamení minuloročných dvoch nezanedbateľných investičných projektov v  dnešnej podobe nezostal bez povšimnutia tlače -  týždenníka miest a obcí  "Obecné noviny" a regionálnych novín  "Naše novosti" - do uverejnených riadkov začítajte sa spolu s nami...

16 máj, 2011 - 14:27
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Deti sa tešili z toho, že v toto nedeľné popoludnie,  čím bližšie bolo k pätnástej hodine, tým viac prichádzalo do sály tých, čo prijali pozvanie na oslavu Dňa matiek. Za všetkých, ktorí program videli sa  chceme poďakovať  žiakom Materskej školy a Základnej školy s materskou školou Trávnica a ich učiteľom.  Záver  krásnej atmosféry pozdravných vystúpení detí mamičkám doplnil odovzdaný kvietok ako symbol našej úcty,  vďaky a lásky maminkám.

16 máj, 2011 - 14:21
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V program deti nenechali nič na náhodu. Všetko zodpovedne pripravovali a naozaj, odznelo v ňom to, čo život detí a ich mám denne so sebou prináša. Nechýbal povestný šarm, vtip a humorný detský džavot aj spev,  básne a množstvo hodnotných myšlienok v zaujímavých dramatických scénkach.  Pod láskavým dohľadom pedagógov deti všetko zvládli,  boli dôstojným posolstvom sviatku, ktorým sme si pripomenuli matky denne rozdávajúce lásku, obetavosť, výchovu a mnoho iných hodnôt, ktoré sa číslom nevyjadrujú, za peniaze sa nekupujú a predsa život ľudí robia cenným, vzácnejším a hlavne ľudským.

16 máj, 2011 - 14:17
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

S príchodom detí je v Kultúrnom dome v Trávnici vždy živo, veselo a príjemne.  V skutočne milej spoločnosti našich najmenších sme si v Trávnici túto nedeľu pripomenuli sviatok  Dňa matiek.

1 máj, 2011 - 18:29
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Prípravy na tento už tradičný akt vrcholili v sobotu v podvečer dozdobením zeleného vrcholca mája, chystaním občerstvenia a zábavy, zabezpečením lán,  rozdeľovaním úloh i síl, dumaním ako vysoký máj bezpečne a isto zdvihnúť kolmo do výšky... 

 

1 máj, 2011 - 18:23
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

      Tichý, skoro už májový, dáždik na nálade nikomu neubral, naopak – v sále kultúrneho domu mali ľudia k sebe bližšie. Pri skromnom občerstvení, s ozembuchom, harmonikou pri ľudovej pesničke a tancovaní sa  zabávali vedno všetky generácie tých, čo prijali naše pozvanie. Celý tento mesiac krásne voňajúci, nielen zelený, ale rôznymi farbami kvitnúci, nám bude atmosféru stavania mája v Trávnici  pripomínať.