-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

14 apríl, 2011 - 14:01
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

         Slávnostnosť odovzdania stavieb „Revitalizácia centra obce Trávnica“ a „3x7 b.j. typ PROFIS“   svojou prítomnosťou 8. apríla 2011 v našej obci umocnli prítomní hostia.

14 apríl, 2011 - 13:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Začiatok výstavby bol 21. mája 2010 a v tom istom roku  15.decembra bola stavba ukončená.
Výdavky po verejnom obstarávaní boli celkom v sume 642 033,91 EUR.
Oprávnené výdavky  po verejnom obstarávaní predstavovali  sumu  616 371,38 EUR, ktorých 

85%  pochádza z fondov EÚ
10%  zo Št. rozpočtu  SR
5%  z vlastných zdrojov teda z rozpočtu Obec Trávnica
a ďalšie výdavky obce pre komplexné riešenie sú  = 34 299,53 EUR.

14 apríl, 2011 - 13:13
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V číslach  predstavuje stavba nasledovné:

  • Náklady na uvedenú stavbu vrátane inžinierskych sietí boli 1 077 477,49 EUR
  • Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bola v sume 260 240,- EUR
  • a úver zo ŠFRB SR predstavoval sumu 780 724,18 EUR.

 

14 apríl, 2011 - 12:57
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Kráčajúc po novom chodníku Cintorínskou ulicou a vidiac kompaktné prepojenie cesty, súvislého chodníka a odvodňujúceho žľabu, príjemné prostredie zelene a oddychových ostrovčekov  sa nám dostáva dobrého pocitu, pekného pohľadu a dojmu, ktorý pretrvá... Taká je nezvyčajná premena nielen Cintorínskej, ale aj iných ulíc trávnického centra obce.

14 apríl, 2011 - 12:39
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Študenti Strediska praktického vyučovania v COOP Jednote SD so sídlom Hviezdoslavovo nám 3 – Nové Zámky  vytvorili v Kultúrnom dome príjemnú atmosféru posedenia,  pripravili pre všetkých naozaj chutné občerstvenie lahodiace nielen oku.   Súrodenci Klimantovci, gymnazistka Zuzka a študent VŠ Peťo, trávnickí rodáci, spevom, hrou na husle a harmoniku počas stolovania pridali na hodnote rovnako príjemných ako aj slávnostných dojmov.

14 apríl, 2011 - 12:10
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Zápis zo slávnostného odovzdania stavieb "Revitalizácia centra obce Trávnica" a "3x7 b.j. typ Profis".

23 marec, 2011 - 18:12
Aktualita zo športu
Zumba v Trávnici

Čo je Zumba®?

Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance a omnoho viac...

17 marec, 2011 - 16:33
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

       Vianoce v roku 2010 klopali na dvere, ich atmosféra bola už všade prítomná. Očakávanú pohodu týchto najkrajších sviatkov v roku pre 21 žiadateľov o pridelenie nájomného bytu umocnil fakt, že   22. decembra 2010 im bolo oznámené plánované kolaudovanie bytoviek v termíne  do mesiaca  a  že následne im budú odovzdané kľúče od pridelených bytov.

17 marec, 2011 - 15:15
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

       Práce na fasádach bytoviek vrcholili začiatkom novembra 2010. Vzhľadom k prikrádajúcej sa jesene a predzvesti možného zlého počasia nenechávalo sa nič na náhodu. Do konca roka bolo nutné vykonať vonkajšie úpravy priľahlých priestorov dobudovaním parkovacích miest, príjazdovej cesty, výsadbou verejnej zelene, odstránením obalov a zvyškov použitých materiálov zo stavebnej činnosti.

17 marec, 2011 - 14:10
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Ako huby po daždi rástli stavby  3 x 7 b.j. - Trávnica. Skrývku ornice sme začali realizovať 21. októbra 2009 a ku koncu tohto mesiaca boli položené základy bytoviek. Ešte v tomto istom roku "šplhali tehly" na stavbe vyššie a vyššie...