-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

27 jún, 2011 - 08:56
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V sobotu 25. júna 2011 sa na ihrisku TJ uskutočnil ULIČKÁRSKY TURNAJ vo futbale, v ktorom si sily zmeralo 5 mužstiev. Uličkárky turnaj je pojem dlhoročne zaužívaný pre toto podujatie, avšak v tomto ročníku tradíciu pomenovania zachovali každoroční, skutočne tradiční, hráči MAJERU. "Uličky" nahradili priezviská: B. Bako a spol., J. Klimant a spol., D. Levák a spol.,Gálovci, a futbal to je hra, ktorou celé sobotné popoludnie areál TJ žil.

21 jún, 2011 - 08:42
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Žiaci našej základnej školy majú od mája tohto roku v areáli školy vybudovaný nový, bezpečný priestor pre športovú disciplínu "skok do diaľky". Nachádza sa v blízkosti tenisového kurtu a zvýši deťom kvalitu hodín telesnej výchovy strávených mimo telocvične, ktorú zatiaľ nemáme. Vonku, však deťom naozaj nechýba, v priestoroch okolo školy  sú ihriská, kde si možno zašportovať individuálne i v kolektíve.

20 jún, 2011 - 15:46
Mozaika
Trávnické kroje

Krásou fíšanského kroja bola umocnená nejedna slávnostná chvíľa v živote človeka i dediny. Nebolo tomu inak ani 8. apríla 2011, kedy obec Trávnica slávnostne odovzdávala do užívania stavby, ktoré možno hrdým záznamom zapísať do odkazov budúcim generáciám. Kolaudovanie obnoveného centra dediny a troch bytových domov bolo udalosťou skutočne slávnostnou, kedy kroje a ľudová pieseň dotvorili celkovú atmosféru. Aj vďaka Matici slovenskej, miestnemu odboru v Trávnici, žije nádej, že tento klenot, ktorým fíšanský kroj je, neostane iba spomienkou, nezostane v truhliciach trávnických starčekov, naopak - bude hrdou a dôstojnou súčasťou života súčasníkov.

20 jún, 2011 - 12:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej  bol založený  dňa 23.7.2010 na Valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastnili: Jozef Štajner, riaditeľ DMS v Šuranoch, pani Katarína Fučíková, tajomníčka Okresnej rady MS a občania, ktorí  prejavili záujem o členstvo v MO MS.  Na Valnom zhromaždení sa uskutočnila voľba predsedu a voľba členov výboru.  Za predsedníčku bola navrhnutá a zvolená Mgr.Adriana Konkolyová.Na zasadnutí výboru bola za tajomníčku zvolená Marta Görögová a pokladníčkou sa stala Daniela Menčíková. Založenie MO MS  v Trávnici umožňuje aktívnu účasťna aktivitách a podujatiach organizovaných Maticou slovenskou. 

20 jún, 2011 - 11:23
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V tento víkend sa v Trávnici hodovalo. K hodom neodmysliteľne patria prípravy, v ktorých má nezastupiteľné miesto samotné upratovanie. Aj trávnickí dôchodcovia prispeli k tomu, aby bolo v dedine čisto, útulne a tiež, aby verejné priestranstvá bohaté na okrasné rastliny vynikli odburinením a úpravou. Starostlivosť o časť pri oplotení cintorína a samotnom parkovisku pri cintoríne je už samozrejmosťou týchto našich spoluobčanov, ktorých činnosť v miestnej organizácii združujúcej dôchodcov v tejto podobe prináša radosť nám všetkým. Sú "veselou kopou", ktorá nás príjemne prekvapuje.

20 jún, 2011 - 09:46
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

TJ Trávnica a obec Trávnica srdečne pozývajú všetkých priaznivcov, snáď najobľúbenejšej hry s loptou, futbalu, na tradičný Uličkársky futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v túto sobotu 25. júna v športovom areáli našej TJ. Vítaní sú všetci, čo chcú: hrať, povzbudzovať a  cez víkend byť v spoločnosti svojich uličkárov.

12 jún, 2011 - 19:10
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Nový mantinel v čerstvo upravenom kurte otestovali hráči prvého ročníka hokejbalového turnaja. Vzduchom sa ešte niesol opar čerstvého náteru dreva i omietky a samozrejme v ňom visela športová nálada, o ktorú sa postarali hráči turnaja.

12 jún, 2011 - 17:50
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Prvý ročník turnaja v hokejbale mal v Trávnici svojich víťazov – všetkých, ktorí prišli!

Z pomedzi nich, celkom vážne, získali:

1. miesto  „Červeno-bieli“ - Red Sharks Nové Zámky
2. miesto  „Čierni“ - Starostov tím
3. miesto  „Čierno-bieli“ - No Chance
4. miesto  Bostonské medvede,
5. miesto ABC
6. miesto Midus

NAJlepší strelec: R. Mráz
NAJproduktívnejší hráč: J. Marko
NAJlepší brankár: A. Závodský

Ceny pre hráčov venoval sponzor, Braňo Levák.  Ď A K U J E M E.

V rodinnej atmosfére, priatelia:  Do zhokejbalovania aj nabudúce!

12 jún, 2011 - 17:44
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Atmosféru súťaženia určite dotvárala ponuka dostatočného prísunu energie v podobe pripraveného občerstvenia a nutného dodržiavania pitného režimu. Nič nebolo ponechané náhode, o všetko potrebné sa postarali usporiadatelia, -ľky a ich pomocníci, -čky!

12 jún, 2011 - 17:38
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Počasie prialo akýmkoľvek aktivitám vonku. Hokejbalový turnaj  bol pripravovaný nielen v duchu tejto disciplíny, ale svojím sprievodným programom dal priestor rodinám. Pre deti boli nachystané športové hry a samozrejme zábavné aktivity aj pre rodičov. Výstroj to neboli len hokejky, boli to aj funkčne hlučné hlasivky, klaxóny, trúbky,  kolobežky, bicykle, lopty a všelilenčo z dielní drobných majstrov...