-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

2 november, 2011 - 11:57
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V posledných septembrových dňoch obec dokončila práce súvisiace s regulovaním odtoku povrchových vôd v problémových častiach dediny.  Posledným úsekom, ktorý ako šponguja vsakuje vodu zo svahov blízkeho okolia Žitavskej ulice bola problémová časť pri parku detskej liečebne. V minulosti sa už tomuto potoku zo strany obce venovala pozornosť.  Jeho časť bola zregulovaná najmä v úseku vybudovaného parkoviska pri kostole. Kým koryto vodu zachytáva a bezpečne ju odvádza do Trávnického potoka je všetko v poriadku, no žiaľ, pamätáme si jeho zmiznutie pod hladinou vôd a nánosov z rolí  a tiež  "zmiznutie" miestnych komunikácií ulíc Kostolnej a Veľkej strany.    V tomto roku po dokončení realizovaných prác prietok vody a  jej priechodnosť,  skvalitní prečistené koryto potoka a osadený žliabok v jeho strede. 

25 október, 2011 - 13:44
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Dnes, 25. októbra 2011, popoludní patril priestor zasadacej miestnosti komornej spoločnosti našich skôr narodených spoluobčanov. Svoju schôdzu aktuálne pripraveným programom prispôsobili úcte starším. Žiačky Základnej školy s materskou školou v Trávnici pod vedením p. učiteľky Konkolyovej piesňami hneď v úvode navodili atmosféru vďaky a pridanými slovami básnika Milana Rúfusa nám pripomenuli, že „starká je vľúdna, má boží pokoj v duši. Starká sa o nás s nikým nedelí, pri nej má týždeň sedem nedelí.“ Naozaj, sviatočnú pohodu si vychutnávali prítomní členovia tejto organizácie, ktorá združuje ľudí duchom určite  mladistvých, veselých, bohatých na skúsenosti i dobré rady a pohladenie či láskavú náruč. S takouto srdečnou výbavou, tempo  uponáhľanej doby, ktorú žijeme neoceniteľne zmiernia a malým či veľkým zláskavejú.

22 október, 2011 - 20:24
Pozvánka na podujatie

Základná škola  s materskou školou v Trávnici pozýva rodičov aj starých rodičov našich žiakov a detí materskej školy dňa 27. 10. 2011 (t.j. vo  štvrtok)  od 10. 00 hodiny  do priestorov  KD v Trávnici, kde sa  uskutoční  10. ročník Európskeho dňa rodiny a školy, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. 

22 október, 2011 - 19:50
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

22.10. 2011, naozaj, na malý okamih zláskavel čas, deň zaliaty slnkom, ktoré svojimi lúčmi vyčarovalo na palete krajiny tie najpestrejšie farby do lístia, tráv a jesenných kvetov. Obec Trávnica lemovaná malebnými listnatými hájmi sama o sebe vytvorila sviatočnú jesennú atmosféru. Umocnilo ju stretnutie 60 a 70 ročných jubilantov, Trávničanov.  V obradnej sieni obce Trávnica prijal  starosta obce, Ing. Emil Ivan, 24 spoluobčanov, ktorí v tomto roku šesťdesiat či sedemdesiatkrát vo svojom živote prechádzajú jeseňou, čo sa tíško usádza do dediny a aj do životov nás ľudí... Pri spomienkach – po rokoch – zišli sa zas tí, ktorých spája detstvo, mladosť a duch dôb, tak trochu zašlých a predsa krásnych...

19 október, 2011 - 14:44
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Starosta obce TRÁVNICA

4/2011
Podľa  par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. zo dňa 6.9. 1990 v znení neskorších predpisov

zvolávam 

verejné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Trávnici
na deň 4.november 2 011  o 18,00 h v Kultúrnom dome v Trávnici.

18 október, 2011 - 15:09
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Trávnici a Národná transfúzna služba, pracovisko Nové Zámky sa obracajú na dobrovoľných darcov s výzvou

darovať krv 14. novembra 2011 od 08:00 h v Kultúrnom dome v Trávnici.

N i k t o     z  nás    n e v i e, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...               

Radi budeme každému, kto príde, no zvlášť poteší účasť prvodarcov, ktorí doplnia ďalší krúžok  v ľudskosťou vzácnej,  zdravím či životom cennej a v našej Trávnici pevnej reťazi dobrovoľných darcov krvi...

6 september, 2011 - 10:57
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Časom  utkaná podoba obce Trávnica bola v tomto  roku obohatená o jeden motív v mozaike chodníkov. Časť ulice Veľká strana v smere na Hrobce, Hornohájsku, Dolinky a Pod pasienkami je značne frekventovaná a pre chodcov z hľadiska bezpečnosti náročná. Križovatka v tvare písmena „Y“ po pravej strane pokračovala vynášajúcou zákrutou, ktorá pre všetkých účastníkov cestnej premávky, ale najmä pre chodcov predstavovala zvýšenú opatrnosť. Kvalitu a bezpečnosť na tomto úseku do budúcnosti ovplyvní chodník vybudovaný z rozpočtu obce. Jeho veľkosť naozaj nie je vo výmere, ale v potrebe chodcov a vzájomnej bezpečnosti všetkých, ktorí týmto úsekom prechádzajú.

5 september, 2011 - 15:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V Trávnici v tento deň privítali slniečko, hravý vietor a najmä deti, ktoré sa ráno uličkami, pekne oblečené s kvietkom v ruke kráčajúc, tešili na svojich kamarátov,  snáď i na svojich učiteľov. V kostole bola odslúžená slávnostná svätá omša a v kultúrnom dome bolo za prítomnosti žiakov, rodičov a pedagógov slávnostné otvorenie nového školského roka spojené s privítaním našich najmilších – prváčikov. Ako títo majú päť prštekov na dlani, tak naša škola má päť prváčikov v naozajstných školských laviciach. Dnes sa ešte tá ich malá dlaň schovala v tej väčšej, maminej či ockovej. No a v škole to bude láskavá dlaň pani učiteľky, čo počas dňa zahladí chmáry z ich detskej tvári.  Všetkým želáme spokojný úsmev, radosť z poznaného a veľa úspechov!

4 september, 2011 - 17:52
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V okolí trávnického Zobora sa občania pasujú s povrchovou vodou, niet sa čomu diviť, bývajú pod jeho kopcom. Preto bolo potrebné regulovať povrchovú vodu tak, aby skončila v Trávnickom potoku a nie     v ich dvoroch či záhradách. Žľab na Mostnej ulici zachytí vodu, ktorá dlhodobo zaplavuje aj priľahlú Brezovú a Hlavnú ulicu. Dobré dielo sa podarilo, preto všetkým, ktorí pridali ruku k jeho realizácii úprimne ďakujeme.

4 september, 2011 - 17:18
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

K dlhodobým problematickým úsekom patrí časť obce v okolí školy,  Vŕškov, Zobora a  Brezovej ulice. V tomto roku preto úpravami prešlo to, čo sa už v obci nachádzalo a vybudoval sa tiež nový žľab na Mostnej ulici a nový rigol Pod pasienkami – Vŕškami. Nimi je tok povrchovej vody zregulovaný do vyčisteného Trávnického potoka. Ide o úpravy realizované z rozpočtu obce s ďalšími uchádzačmi o zamestnanie a aj so samotnými spoluobčanmi.