-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

16 máj, 2011 - 15:21
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V program deti nenechali nič na náhodu. Všetko zodpovedne pripravovali a naozaj, odznelo v ňom to, čo život detí a ich mám denne so sebou prináša. Nechýbal povestný šarm, vtip a humorný detský džavot aj spev,  básne a množstvo hodnotných myšlienok v zaujímavých dramatických scénkach.  Pod láskavým dohľadom pedagógov deti všetko zvládli,  boli dôstojným posolstvom sviatku, ktorým sme si pripomenuli matky denne rozdávajúce lásku, obetavosť, výchovu a mnoho iných hodnôt, ktoré sa číslom nevyjadrujú, za peniaze sa nekupujú a predsa život ľudí robia cenným, vzácnejším a hlavne ľudským.

16 máj, 2011 - 15:17
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

S príchodom detí je v Kultúrnom dome v Trávnici vždy živo, veselo a príjemne.  V skutočne milej spoločnosti našich najmenších sme si v Trávnici túto nedeľu pripomenuli sviatok  Dňa matiek.

1 máj, 2011 - 19:29
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Prípravy na tento už tradičný akt vrcholili v sobotu v podvečer dozdobením zeleného vrcholca mája, chystaním občerstvenia a zábavy, zabezpečením lán,  rozdeľovaním úloh i síl, dumaním ako vysoký máj bezpečne a isto zdvihnúť kolmo do výšky... 

 

1 máj, 2011 - 19:23
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

      Tichý, skoro už májový, dáždik na nálade nikomu neubral, naopak – v sále kultúrneho domu mali ľudia k sebe bližšie. Pri skromnom občerstvení, s ozembuchom, harmonikou pri ľudovej pesničke a tancovaní sa  zabávali vedno všetky generácie tých, čo prijali naše pozvanie. Celý tento mesiac krásne voňajúci, nielen zelený, ale rôznymi farbami kvitnúci, nám bude atmosféru stavania mája v Trávnici  pripomínať.

 

29 apríl, 2011 - 15:25
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Vážení spoluobčania, milí priatelia, obec Trávnica a Základná škola s materskou školou  Trávnica Vás, no najmä všetky mamičky, starké, babičky, svokry a krstné mamy srdečne pozývajú na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. mája 2011 o 15-tej hodine  v Kultúrnom dome. V spoločnosti našich detí  sa tešíme na Vašu účasť na kultúrnom programe pripravovanom s láskou a venovanom z lásky mamičkám.

29 apríl, 2011 - 09:54
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu.

28 apríl, 2011 - 14:54
Pozvánka na podujatie

Starosta obce zvoláva  verejné  rokovanie Obecného  zastupiteľstva v Trávnici    

na deň 6. máj  2 011  o 19,00 h v Kultúrnom dome v Trávnici.

26 apríl, 2011 - 09:24
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

V podvečer prvého mája o 18.30 h Vás, vážení priatelia, pozývame na tradičné stavanie obecného mája. Pri vždy peknej ľudovej piesni a skromnom občerstvení sa tešíme na Vašu účasť.

19 apríl, 2011 - 09:09
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Krásny už sviatočný týždeň a  v kruhu blízkych s pohodou prežitú Veľkú noc Vám všetkým želá obec Trávnica.

15 apríl, 2011 - 18:30
Dianie v obci
Záznam TV Central Nitra
Regionálna televízia Central TV Nitra 8. apríla 2011 spracovala v Trávnici záznam zo slávnostného odovzdávania stavieb "Revitalizácia centra obce Trávnica" a "3x7 b.j. typ Profis".