-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

28 november, 2011 - 16:51
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Všetky deti čo najsrdečnejšie pozývame prvý decembrový pondelok o 16:30 h do kultúrneho domu na stretnutie s Mikuláškom. Obec Trávnica a Združenie rodičov pri Základnej škole s materskou školou Trávnica sa veľmi tešia v tento vzácny čas, čas nadchádzajúcich Vianoc,  na všetkých: maminky aj ocinov, babinky, starké a dedov, ale najmä na Mikuláška a deti. Naši najmilší, naše deti, milým slovom, piesňou či modlitbičkou pozdravia Mikuláša a zimu zimovatú zas naše maminky tak trochu pošteklia voňavým horúcim vianočným punčom aj sladkým teplučkým čajíkom... Ahoj deti – krásneho Mikuláša, vyčistené čižmičky a všetkým vospolok véééľa dobrej, adventom a Vianocami dýchajúcej čarokrásnej nálady!

28 november, 2011 - 12:08
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

26. novembra 2011  sa v kultúrnom dome uskutočnila Katarínska zábava, ktorú zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej. Na úvod  bol pripravený kultúrny program. Prezentovali sa v ňom  šikovní a talentovaní ľudia, ktorým je obec Trávnica veľmi blízka.   Ako prvá sa predstavila  Barborka Dvorská, študentka operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave, a to  piesňou od Giovaniho Pergolesiho  „Se tu m ´ami“   a tiež piesňou  od Mikuláša Schneidera-Trnavského  „Zaspievalo vtáča“, ktorú   spievala so Slávkou Zámečníkovou.   Na klavíri ich doprevádzala  Haimoni Balgavá.  V našej obci sa príjemne cítia nielen miestni obyvatelia, ale aj návštevníci, prisťahovaní či chalupári. Jedným z nich je aj p. Adam Kroščen.  Venuje sa hre na husliach a v ďalšej časti programu sa predstavil skladbami    „Ave Mária“  od Guno, ďalej Vivaldiho skladbou „Siciliano“  a skladbou Amadea Mózarta „Andante  Graciozo“. Na klavíri ho doprevádzal  náš  vynikajúci organista p. Mário Lička. Na záver programu vystúpila Ľubka Rácková, ktorá je tiež rodáčkou z obce Trávnica. Ľubka je členkou miestneho odboru Matice slovenskej, členkou nášho speváckeho zboru a okrem toho spieva aj v skupine Parník,  žánrovo orientovanou na  country hudbu tradičnú  aj modernejšiu, a aj najmodernejšiu s prvkami írskeho folklóru a prisťahovaleckej americkej hudby bluegrass. Po vystúpení skupiny Parník pokračovala tanečná zábava. Do tanca hral výborný muzikant, rodák z Trávnice , p. Dušan Čaplák. Katarínska zábava bola vynikajúca.  V spoločnosti svojich priateľov i hostiteľov, trávnických Matičiarov a v sprievodnom programe účinkujúcich  sa všetci  veľmi dobre zabavili a zatancovali si.

26 november, 2011 - 09:38
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej v Trávnici Vás pozýva na 

KATARÍNSKU ZÁBAVU

26. novembra 2011 od 19:30 h v Kultúrnom dome v spoločnosti hudby Dušana Čapláka.

14 november, 2011 - 12:56
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Pondelok 14. novembra 2011 si 36 Trávničanov, 4 Podhájčania a 1 spolubčan z Mane vyhradili čas pre dobrovoľné darovanie krvi. Prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby, pracoviska Nové Zámky a týchto dobrovoľných darcov krvi sa v pohodovej atmosfére hostiteliek - členiek Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Trávnici všetci zišli preto, aby v rámci možností pomohli tým, ktorí to budú potrebovať. Keďže platí, že najviac dávajú tí, čo dávajú zo seba, chceme sa aj touto cestou poďakovať dobrovoľným darcom krvi za ich humánny čin, pracovníkom mobilnej jednoty NTS Nové Zámky za ich profesionslitu a rovnako aj Miestnemu spolku SČK v Trávnici za rodinnú atmosféru, chutné občerstvenie a celkovú prípravu tradičného odberu krvi v priestoroch Kultúrneho domu v Trávnici. Vďaka.

3 november, 2011 - 13:26
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Skutočne, toto bol deň starostlivo pripravovaný, netrpezlivo očakávaný a naplnený tým, čo život každého jedného z nás robí pohodovým, milším, zaujímavejším, pestrejším a hravejším. Súčasní pedagógovia spolu s deťmi a prítomnými rodičmi v rodinnej atmosfére vždy dobrou radou vyzbrojení, korenistým humorom a dobrou náladou zásobení maľovali, kreslili, cvičili, modelovali, tancovali, hrali na fujare, zvedavo nazreli do kroník obce či školy, ich pamätných kníh a vo vedomostných súťažiach dolovali poznatky z hĺbky svojich poznatkov, vedomostí či typov.  Rodiny a dnešných pedagógov vzácnou prítomnosťou  spríjemnili bývalí pedagógovia našej školy. Malým – veľkým, skôr či neskôr narodeným bolo počas tohto dňa rodiny a školy veselo, hravo,  zaujímavo a nadlho zostane všetkým  peknou spomienkou.

2 november, 2011 - 11:57
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V posledných septembrových dňoch obec dokončila práce súvisiace s regulovaním odtoku povrchových vôd v problémových častiach dediny.  Posledným úsekom, ktorý ako šponguja vsakuje vodu zo svahov blízkeho okolia Žitavskej ulice bola problémová časť pri parku detskej liečebne. V minulosti sa už tomuto potoku zo strany obce venovala pozornosť.  Jeho časť bola zregulovaná najmä v úseku vybudovaného parkoviska pri kostole. Kým koryto vodu zachytáva a bezpečne ju odvádza do Trávnického potoka je všetko v poriadku, no žiaľ, pamätáme si jeho zmiznutie pod hladinou vôd a nánosov z rolí  a tiež  "zmiznutie" miestnych komunikácií ulíc Kostolnej a Veľkej strany.    V tomto roku po dokončení realizovaných prác prietok vody a  jej priechodnosť,  skvalitní prečistené koryto potoka a osadený žliabok v jeho strede. 

25 október, 2011 - 13:44
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Dnes, 25. októbra 2011, popoludní patril priestor zasadacej miestnosti komornej spoločnosti našich skôr narodených spoluobčanov. Svoju schôdzu aktuálne pripraveným programom prispôsobili úcte starším. Žiačky Základnej školy s materskou školou v Trávnici pod vedením p. učiteľky Konkolyovej piesňami hneď v úvode navodili atmosféru vďaky a pridanými slovami básnika Milana Rúfusa nám pripomenuli, že „starká je vľúdna, má boží pokoj v duši. Starká sa o nás s nikým nedelí, pri nej má týždeň sedem nedelí.“ Naozaj, sviatočnú pohodu si vychutnávali prítomní členovia tejto organizácie, ktorá združuje ľudí duchom určite  mladistvých, veselých, bohatých na skúsenosti i dobré rady a pohladenie či láskavú náruč. S takouto srdečnou výbavou, tempo  uponáhľanej doby, ktorú žijeme neoceniteľne zmiernia a malým či veľkým zláskavejú.

22 október, 2011 - 20:24
Pozvánka na podujatie

Základná škola  s materskou školou v Trávnici pozýva rodičov aj starých rodičov našich žiakov a detí materskej školy dňa 27. 10. 2011 (t.j. vo  štvrtok)  od 10. 00 hodiny  do priestorov  KD v Trávnici, kde sa  uskutoční  10. ročník Európskeho dňa rodiny a školy, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. 

22 október, 2011 - 19:50
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

22.10. 2011, naozaj, na malý okamih zláskavel čas, deň zaliaty slnkom, ktoré svojimi lúčmi vyčarovalo na palete krajiny tie najpestrejšie farby do lístia, tráv a jesenných kvetov. Obec Trávnica lemovaná malebnými listnatými hájmi sama o sebe vytvorila sviatočnú jesennú atmosféru. Umocnilo ju stretnutie 60 a 70 ročných jubilantov, Trávničanov.  V obradnej sieni obce Trávnica prijal  starosta obce, Ing. Emil Ivan, 24 spoluobčanov, ktorí v tomto roku šesťdesiat či sedemdesiatkrát vo svojom živote prechádzajú jeseňou, čo sa tíško usádza do dediny a aj do životov nás ľudí... Pri spomienkach – po rokoch – zišli sa zas tí, ktorých spája detstvo, mladosť a duch dôb, tak trochu zašlých a predsa krásnych...

19 október, 2011 - 14:44
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Starosta obce TRÁVNICA

4/2011
Podľa  par. 13 zákona č. 369/1990 Zb. zo dňa 6.9. 1990 v znení neskorších predpisov

zvolávam 

verejné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Trávnici
na deň 4.november 2 011  o 18,00 h v Kultúrnom dome v Trávnici.