-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

1 marec, 2012 - 16:37
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Rok 2012 je v našej obci rokom zmien plynúcich v organizácii práce. S týmto rokom sa viaže súvislosť, ktorá v živote človeka znamená veľkú zmenu. Ide o fakt,  ktorý vo všeobecnosti vnímame ako odchod do dôchodku a konkrétne? To je odchod niekoho, koho sme opakovane, pravidelne videli a stretávali  bez toho, aby sme si to uvedomovali. Naša samozrejmosť, s akou sme vnímali p. Gitku Puškárovú akosi nebrala na vedomie plynúci čas, pretože ten sa  pred ňou isto zastavil...   Ťažko uveriť tomu, že táto naša kolegyňa vitalitou pôsobiaca je v skutočnosti vo veku, ktorý poukazuje na odchod do dôchodku. Keďže je to naozaj tak, aj touto cestou chceme vysloviť úprimné poďakovanie za fyzicky i psychicky náročnú prácu vykonávanú v spoločnosti chorých, staručkých a niekedy i nikoho iného nemajúcich Trávničanov.  Vnášať spokojnosť tam, kde „proti veku nieto lieku“, je poslaním opatrovateľskej služby, ktorú p. Gitka Puškárová v Trávnici vykonávala s profesionalitou, ľudskosťou a s ľahkosťou vánku. Také budú naše spomienky na Gitku, už nie našu kolegyňu, ale na počudovanie dôchodkyňu...  Naozaj, ĎAKUJEME GITKA!

Alenka, Vierka, Marienka, Anky, Zuzka,  Emil, Jožko, Ľubo a Trávničania

23 február, 2012 - 16:58
Pozvánka na podujatie

 Slovenský Červený kríž, Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trávnici srdečne pozýva svojich členov a občanov na Výročné zhromaždenie členov MS SČK v Trávnici, ktoré bude spojené s oceňovaním dobrovoľných darcov krvi.

21 február, 2012 - 16:23
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

     Zišli sa na aj pracovnom, aj tradíciu fašiangov pripomínajúcom, stretnutí. Výročnou členskou schôdzou zhodnotili uplynulý rok vo financiách, zážitkoch i práci a so šarmom predstavili smelé plány na dni toho súčasného. Fánkami, šiškami a inými dobrotami typickými pre fašiangové obdobie si pri peknej piesni zaspomínali na časy v ich životoch a v ich mysliach spojených s mladosťou i jej veselosťou. Dnes sa nám to ešte hoduje a spieva, zajtra neúprosný kalendár popolcovou stredou „pochová bujarú basu“ a do našich životov vstúpi čas pôstu...

20 február, 2012 - 16:34
Oznam OcÚ

Žiadosť o prijatie deťaťa do MŠ si rodičia prevezmú v materskej škole a priložia k nej potvrdenie lekára o zdravotnom stave ich dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Prijímajú sa deti vo veku tri - šesť rokov veku a prednostne  tie, ktoré dovŕšili piaty rok veku a tiež deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa bude rodičovi zaslané do 30 dní od zápisu.

15 február, 2012 - 12:14
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

      Obec Trávnica ponúka do nájmu trojizbový byt v novo vybudovaných obecných nájomných bytovkách na Cintorínskej ulici. Ide o tichú lokalitu v blízkosti, ktorej sa nachádza základná škola, materská škola, autobusové zastávky, tenisový kurt, obchody a je súčasťou centra obce. Bližšie informácie záujemcom budú poskytnuté na Obecnom úrade v Trávnici, prípadne na čísle telefónu 035 6584 101.

4 február, 2012 - 20:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Opäť po roku sú tu fašiangy, obdobie roka, ktoré je charakteristické veselosťou, zábavou, bohatým stolovaním, svadbami, zábavami, plesmi,  a  to aj maškarnými. Dlhoročnú tradíciu má v Trávnici maškarný ples pre deti, ktorý vždy  kultúrny dom zmení na neskutočnú paletu farieb šatníka filmových hrdinov, rozprávkových postáv, rastlín a zvieratiek, zastúpenie majú rôzne profesie, skrátka žije to tu naplno. Nebolo tomu inak ani tento rok, snáď ešte nestihla v nás doznieť  zábavno-zmaskovaná atmosféra umocnená pohostinnosťou fašiangových dobrôt zo zabíjačky, ktorú nám ako od maminky podávali členky trávnickej Jednoty dôchodcov na Slovensku a pripravovali trávnickí chlapi i naši kolegovia. Trochu si z nej budeme ukrajovať aj do všednejších dní  ďalšieho pracovného týždňa. Deti zabávali v maskách preoblečení pedagógovia našej školy, kolegovia  z úradu,  rodičia, DJ Miloš a všetci, ktorým záleží na tom, aby deti boli veselé i milé, svojim šarmom nás okúzľujúce a bolo nám naozaj čertovsky fajn. Fotogaléria Vám tak trochu priblíži to, čo sa dnes popoludní odohrávalo za dverami sály a zasadačky kultúrneho domu. Vďaka mamičkám, starenkám, babinkám za ich námahu, ktorú si dali pri príprave masiek, ďakujeme výškou urastenejším maskám za ich hravú, zábavnú a milú spoločnosť a nemožno sa nepoďakovať tým, čo sa postarali o to, aby nám v bruchu hudci nevyhrávali keď sme už toľko tancovali, veď chutilo nám!

26 január, 2012 - 18:59
Pozvánka na podujatie

Obec Trávnica Vás všetkých srdečne pozýva na tradičný MAŠKARNÝ  PLES pre deti, ktorý sa začne v sobotu 4. februára 2012  od 15:00 h v našom kultúrnom dome. Okrem pripravených dobrôt z fašiangovej zabíjačky na deti v maskách budú čakať určite zaujímavé drobnosti malých majstrov a tiež spoločnosť DJ.  Už teraz sa tešíme na to, ako nám bude krásne všade zmaskovane, veselo na parkete a chutno za stolom! Fašiangy sú predsa jedno z najveselších období v roku, tak neváhajte a zmaskujte sa deti, rodičia, starí rodičia či omladina a pridajte sa k nám, zostaňte opäť aspoň na malú chvíľu deťmi !!!

11 január, 2012 - 17:43
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Základná škola s materskou školou Trávnica Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2012/2013 sa uskutoční  14. februára 2012 v budove ZŠ od 14:30 h. Na zápis je potrebné priniesť si rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. V prílohe tohto oznamu sú aj ďalšie dôležeité informácie. Najdôležitejšie však je, že už teraz sa veľmi tešíme na našich budúcich prváčikov!

10 január, 2012 - 22:11
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Trávnica Vás srdečne pozýva na tradičný poľovnícky ples, ktorý sa tentokrát uskutoční 14.1.2012 v Kultúrnom dome v Trávnici. Čaká na Vás divinový guláš, sudové víno, DJ Ernest a samozrejme atraktívna tombola. Cena lístka je 10€ na osobu. Lístky si môžete zakúpiť na tel. č. 0948 039 038 alebo na pztravnica@centrum.sk

Udalosť na Facebooku

4 január, 2012 - 15:29
Pozvánka na podujatie

Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Trávnici zvoláva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 5. januára 2012 o 16:00 h v zasadačke obecného úradu. So sebou si treba priniesť členské preukazy.