-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

1 júl, 2011 - 11:21
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny spolok SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou, pracovisko Nové Zámky,  pozýva všetkých bezpríspevkových darcov krvi do kultúrneho domu v Trávnici, kde sa v pondelok 11. júla 2011 od 8:00 h uskutoční prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby dobrovoľný odber krvi.   V letnom období je akútny nedostatok krvi, ľudia dovolenkujú, sú prázdniny a výjazdy mobilných jednotiek NTS to majú sťažené.  Preto sa obraciame s naliehavou výzvou na všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, aby pomohli a využili možnosť krv darovať. Viac krvi, viac životapríďte a pomôžte: ak máte viac ako 18 rokov, viac ako 50 kg, ste aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík, 48 hodín po očkovaní a nemáte v čase odberu prejavy alergie a nie ste na ňu liečení.

  • Pri odbere vyplníte dotazník, lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste istý, či môžete darovať krv, odoberie sa Vám vzorka na rýchle vyšetrenie a pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových vakov.
  • Pred odberom večer a ráno piť čo najviac tekutín, večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie, pred odberom jesť pečivo, med, džem, ovocie, zeleninu a nezabudnúť na občiansky preukaz a kartu poistenca a na možnosť vziať krv darovať aj známych či kamarátov...
1 júl, 2011 - 10:26
Oznam OcÚ

Obec Trávnica má zmluvného partnera na realizovanie vývozu splaškových vôd zo žúmp, ako aj o následnej likvidácii tekutých odpadov na Čističke odpadových vôd.

Čistenie žúmp a vývoz tekutých odpadov vykonáva p. Milan Čupák.

Kapacita fekálneho vozidla je: 8 m3

Kontakt: 0908 798 841

1 júl, 2011 - 10:24
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Obec Trávnica upozorňuje na nezákonnú činnosť  tzv.  podomových výkupcov a rôznych predajcov. Zber, odvoz, likvidáciu a zhodnocovanie odpadov môže vykonávať len ten, kto  má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.   Ak tomu tak nie je, takýmto konaním sa porušuje zákon nielen zo strany týchto výkupcov, ale aj zo strany obce samotnej, pokiaľ túto činnosť toleruje. Buďte opatrní a odporúčame Vám podozrivé osoby nahlásiť polícii, prípadne sa informovať pred vykonaním nejakého, aj iného úkonu, na Obecnom úrade v Trávnici.

Ďalej Vám oznamujeme, že separované hniezdo odpadu na Obecnom trhovisku je určené iba pre tých, ktorí nemajú možnosť skladovať  separovaný odpad. V opačnom prípade sa zberné nádoby napĺňajú veľmi rýchlo a odvoz z trhoviska je možný  iba 1x mesačne, pričom jeho termín nezávisí od obce. Upozorňujeme tiež na to, aby občania neodkladali odpad vedľa týchto veľkých plastových nádob a obzvlášť, aby tam neodkladali komunálny odpad. Porušovateľa bude obec riešiť v správnom konaní. Udržujme si spoločné priestory čisté.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že separovaný zber v našej obci je rozšírený o malú spotrebnú elektroniku, ako sú už nefunkčné mobily, videá, kalkulačky a tiež opotrebované článkové batérie a podobne. Uvedený odpad  možno vhodiť do nádoby, ktorá sa nachádza v Kultúrnom dome vo vstupnej chodbe.  

Ďakujeme všetkým občanom a návštevnikom obce za udržiavanie čistoty, poriadku a tiež za šetrenie životného prostredia v našej dedine i v jej okolí.

27 jún, 2011 - 09:56
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V sobotu 25. júna 2011 sa na ihrisku TJ uskutočnil ULIČKÁRSKY TURNAJ vo futbale, v ktorom si sily zmeralo 5 mužstiev. Uličkárky turnaj je pojem dlhoročne zaužívaný pre toto podujatie, avšak v tomto ročníku tradíciu pomenovania zachovali každoroční, skutočne tradiční, hráči MAJERU. "Uličky" nahradili priezviská: B. Bako a spol., J. Klimant a spol., D. Levák a spol.,Gálovci, a futbal to je hra, ktorou celé sobotné popoludnie areál TJ žil.

21 jún, 2011 - 09:42
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Žiaci našej základnej školy majú od mája tohto roku v areáli školy vybudovaný nový, bezpečný priestor pre športovú disciplínu "skok do diaľky". Nachádza sa v blízkosti tenisového kurtu a zvýši deťom kvalitu hodín telesnej výchovy strávených mimo telocvične, ktorú zatiaľ nemáme. Vonku, však deťom naozaj nechýba, v priestoroch okolo školy  sú ihriská, kde si možno zašportovať individuálne i v kolektíve.

20 jún, 2011 - 16:46
Mozaika
Trávnické kroje

Krásou fíšanského kroja bola umocnená nejedna slávnostná chvíľa v živote človeka i dediny. Nebolo tomu inak ani 8. apríla 2011, kedy obec Trávnica slávnostne odovzdávala do užívania stavby, ktoré možno hrdým záznamom zapísať do odkazov budúcim generáciám. Kolaudovanie obnoveného centra dediny a troch bytových domov bolo udalosťou skutočne slávnostnou, kedy kroje a ľudová pieseň dotvorili celkovú atmosféru. Aj vďaka Matici slovenskej, miestnemu odboru v Trávnici, žije nádej, že tento klenot, ktorým fíšanský kroj je, neostane iba spomienkou, nezostane v truhliciach trávnických starčekov, naopak - bude hrdou a dôstojnou súčasťou života súčasníkov.

20 jún, 2011 - 13:24
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej  bol založený  dňa 23.7.2010 na Valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastnili: Jozef Štajner, riaditeľ DMS v Šuranoch, pani Katarína Fučíková, tajomníčka Okresnej rady MS a občania, ktorí  prejavili záujem o členstvo v MO MS.  Na Valnom zhromaždení sa uskutočnila voľba predsedu a voľba členov výboru.  Za predsedníčku bola navrhnutá a zvolená Mgr.Adriana Konkolyová.Na zasadnutí výboru bola za tajomníčku zvolená Marta Görögová a pokladníčkou sa stala Daniela Menčíková. Založenie MO MS  v Trávnici umožňuje aktívnu účasťna aktivitách a podujatiach organizovaných Maticou slovenskou. 

20 jún, 2011 - 12:23
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V tento víkend sa v Trávnici hodovalo. K hodom neodmysliteľne patria prípravy, v ktorých má nezastupiteľné miesto samotné upratovanie. Aj trávnickí dôchodcovia prispeli k tomu, aby bolo v dedine čisto, útulne a tiež, aby verejné priestranstvá bohaté na okrasné rastliny vynikli odburinením a úpravou. Starostlivosť o časť pri oplotení cintorína a samotnom parkovisku pri cintoríne je už samozrejmosťou týchto našich spoluobčanov, ktorých činnosť v miestnej organizácii združujúcej dôchodcov v tejto podobe prináša radosť nám všetkým. Sú "veselou kopou", ktorá nás príjemne prekvapuje.

20 jún, 2011 - 10:46
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

TJ Trávnica a obec Trávnica srdečne pozývajú všetkých priaznivcov, snáď najobľúbenejšej hry s loptou, futbalu, na tradičný Uličkársky futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v túto sobotu 25. júna v športovom areáli našej TJ. Vítaní sú všetci, čo chcú: hrať, povzbudzovať a  cez víkend byť v spoločnosti svojich uličkárov.

12 jún, 2011 - 20:10
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Nový mantinel v čerstvo upravenom kurte otestovali hráči prvého ročníka hokejbalového turnaja. Vzduchom sa ešte niesol opar čerstvého náteru dreva i omietky a samozrejme v ňom visela športová nálada, o ktorú sa postarali hráči turnaja.