-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Najbližšie podujatia

Momentálne nie sú žiadne uverejnené podujatia.

Vedeli ste, že:

Pred 100 rokmi mala Trávnica 1152 obyvateľov ?

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

15 apríl, 2019 - 12:48
Oznam OcÚ

Tešíme sa na nových žiakov Materskej školy v Trávnici. 

Zápis sa uskutoční 14.05. 2019 od 12,30 h- 14,30 h v budove materskej školy.

Ako sa stať naozajstným žiakom Materskej školy v Trávnici napovie príloha.

12 apríl, 2019 - 08:44
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok
Divadelný súbor Platan z Trávnice
Vás pozýva do Kultúrneho domu v Trávnici
21. apríla 2019 o 17:00 h 
na divadelné predstavenie (satirickú komédiu)
v troch dejstvách v úprave pani učiteľky Gitky Holečkovej
 
PUKNUTÝ  MLIEČNIK
 
Viac - v prílohe.
9 apríl, 2019 - 15:07
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Beh je obľúbenou aktivitou nejedného z nás. Uprostred malebnej prírody chotára Trávnice osvieži telo a pohladí dušu kedykoľvek, no v máji, v čase prebúdzajúcej sa prírody k životu obzvlášť.  Ak máte chuť absolvovať preteky kopírujúce terén z časti rovinatý, z časti stúpajúc či brzdiac trávnickými kopcami  Zobora, Doliniek či  Agačiny do cieľa - je ním futbalové ihrisko,  prihláste sa na druhý ročník podujatia s názvom TRÁVNICA V POHYBE! Organizátori podujatia pripravili bežecké trasy s rôznou dĺžkou "šité" na mieru veku i zdatnosti. Príroda chotára tak má v ponuke nielen spomenutú rovinu či kopce, ale aj dva rybníky. Viac napovedia informácie v prílohe.

Občianske združenie Radix a AC Nové Zámky sa tešia na Vašu účasť 08. mája 2019 v Trávnici!

6 apríl, 2019 - 22:18
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...malá loptička, dve raketky, spločonosť priateľov, radosť z pohybu - zo života v radoch všetkých generácií! Svetový deň stolného tenisu v Trávnici naozaj nepoznal neprítomnosť ktorejkoľvek z generácií.  Mal svojich priaznivcov a aj víťazov.  Zatlieskali sme všetkým no víťazom   sa stal p. Stanko Machata a medzi žiakmi Maťko Potočný.   Blahoželáme! 

Stolný tenis DNES mal svoj svetový deň. Trávničanom bol v spoločnosti fanúšikov tejto hry pekný a vydarený.

31 marec, 2019 - 14:08
Oznam OcÚ

Poradie kandidátov v druhom kole voľby prezidtenta SR podľa počtu získaných hlasov v okrsku č. 1 v obci Trávnica:

1. Maroš Ševčovič získal 224 hlasov

2. Zuzana Čapútová získala 191 hlasov

Viac - v prílohe

28 marec, 2019 - 00:19
Oznam OcÚ

„Oprava miestneho rozhlasu “

Viac pozri v prílohe

25 marec, 2019 - 22:29
Pozvánka na podujatie

P O Z V Á N K A

Komisia vzdelávania, kultúry a športu Obecného zastupiteľstva v Trávnici

Vás všetkých srdečne pozýva

na oslavu Svetového  dňa  stolného  tenisu.

Zapojíme sa spoločne do celosvetovej akcie

25 marec, 2019 - 11:42
Oznam OcÚ
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. z., na stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 12.04.2019 (piatok) o 09 00 hod. v Dome kultúry v obci Dolný Ohaj
Na stretnutí budú vysvetlené zmeny v súvislosti so zákonom o nájme č. 504/2003 Z. z. účinným od 01.02.2019 (§§ 12a, 12b, 12c), ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.
 
Viac: v prílohe
17 marec, 2019 - 14:01
Oznam OcÚ

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov v okrsku č. 1 v obci Trávnica  bol 935

Počet voličov zúčastnených v I. kole voľby prezidenta SR bol 451 (t.j. 48,23%)

Počet platných odovzdaných hlasov bol 449 

Počet platných hlasov odovzdaných jednotliým kandidátom:
 
    Meno, priezvisko        Počet hlasov

1. Zuzana Čaputová                143 
2. Maroš Šefčovič                   128 
3. Marián Kotleba                     66 
4. Štefan Harabín                     46 
5. Eduard Chmelár                    23 
6. František Mikloško               18 
7. Milan Krajniak                      13
8. Béla Bugár                             7
9. Martin Daňo                          2
10. Ivan Zuzula                          2
11. Róbert Švec                         1 
12. Bohumila Tauchmannová      0
13. Juraj Zábojník                     0 
12 marec, 2019 - 20:53
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Malou pozornosťou, kvetom, vľúdnym slovom a najmä vďakou za starostlivosť, výchovu a nezastupiteľné miesto tak v rodinách ako aj v živote spoločnoskom i obce sa niesla atmosféra dnešného stretnutia v Kultúrnom dome v Trávnici. Takto sme si práve tu propomenuli sviatok žien, ktorým želáme pevné zdravie a vitalitu.