-A A +A
panorama

Základná škola

Syndikovať obsah Základná škola s materskou školou
Novinky;
Aktualizácie: pred 13 hodiny 2 min

Začiatok školského roka 2017/2018

30 august, 2017 - 02:00

 Slávnostné otvorenie školského roka  2017/2018

 sa uskutoční  4. septembra 2017

PROGRAM:

9,00 hod.  slávnostná svätá omša

10,00 hod. slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, príhovor riaditeľky školy pred budovou školy. V prípade nepriaznivého počasia v triedach.

10,30 hod. nahlásenie záujmu o ŠKD, školské stravovanie

 

 

                               

POTREBY DO MATERSKEJ ŠKOLY

24 august, 2017 - 02:00

Potreby  detí  do materskej školy

Detský vankúšik+ prikrývka, plachta 

Pyžama

Uterák

Prezúvky

Hrebeň

Ramienko

Cvičebný úbor (Krátke nohavice, tričko, ponožky)

Tekuté mydlo 1L.

Toaletný papier 6ks

Servítky 3 bal.

Hygienické vreckovky 1 balenie

Zubná pasta 1 ks.

Zubná kefka

Pohárik z plastu

Vlhčené utierky

 

Voľné pracovné miesto učiteľky predprimárneho vzdelávania

8 august, 2017 - 02:00

Voľné pracovné miesto učiteľky MŠ

Príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov: učiteľ/ učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:

 ukončené SŠ, VŠ vzdelanie I.stupňa alebo II. stupňa príslušného smeru,

 v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť, životopis doručiť najneskôr do 31.8. 2017; po tomto termíne budete pozvaný na pohovor, na ktorom je nutné preukázať sa dokladmi o dosiahnutom vzdelaní

Nástup do zamestnania : 1.9.2017

Bližšie informácie: Mgr. Soňa Barcajová, 0907855843  mail: sbarcajova@azet.sk