-A A +A
panorama

Aktuality

25 máj, 2019 - 15:28
Oznam OcÚ

Deň konania volieb: sobota 25.05. 2019

Viac v prílohách

15 apríl, 2019 - 12:48
Oznam OcÚ

Tešíme sa na nových žiakov Materskej školy v Trávnici. 

Zápis sa uskutoční 14.05. 2019 od 12,30 h- 14,30 h v budove materskej školy.

Ako sa stať naozajstným žiakom Materskej školy v Trávnici napovie príloha.

12 apríl, 2019 - 08:56
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Firma Brantner Nové Zámky oznamuje, že 22. apríla 2019 t.j. v pondelok nebude vyvážať smetné nádoby. 

Vývoz uskutoční v náhradnom termíne piatok 19.04. 2019.

12 apríl, 2019 - 08:44
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok
Divadelný súbor Platan z Trávnice
Vás pozýva do Kultúrneho domu v Trávnici
21. apríla 2019 o 17:00 h 
na divadelné predstavenie (satirickú komédiu)
v troch dejstvách v úprave pani učiteľky Gitky Holečkovej
 
PUKNUTÝ  MLIEČNIK
 
Viac - v prílohe.
9 apríl, 2019 - 15:07
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Beh je obľúbenou aktivitou nejedného z nás. Uprostred malebnej prírody chotára Trávnice osvieži telo a pohladí dušu kedykoľvek, no v máji, v čase prebúdzajúcej sa prírody k životu obzvlášť.  Ak máte chuť absolvovať preteky kopírujúce terén z časti rovinatý, z časti stúpajúc chrbtom  Zobora i brzdiac dolu Dolinkami či  Agačiny do cieľa, ktorým je futbalové ihrisko pod týmito kopcami, prihláste sa na druhý ročník podujatia s názvom TRÁVNICA V POHYBE! Organizátori podujatia pripravili bežecké trasy s rôznou dĺžkou "šité" na mieru veku i zdatnosti. Príroda chotára tak má v ponuke nielen rovinu či kopce, ale aj dva rybníky. Viac napovedia informácie v prílohe.

Občianske združenie Radix a AC Nové Zámky sa tešia na Vašu účasť 08. mája 2019 v Trávnici!

6 apríl, 2019 - 22:18
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...malá loptička, dve raketky, spločonosť priateľov, radosť z pohybu - zo života v radoch všetkých generácií! Svetový deň stolného tenisu v Trávnici naozaj nepoznal neprítomnosť ktorejkoľvek z generácií.  Mal svojich priaznivcov a aj víťazov.  Zatlieskali sme všetkým no víťazom   sa stal p. Stanko Machata a medzi žiakmi Maťko Potočný.   Blahoželáme! 

Stolný tenis DNES mal svoj svetový deň. Trávničanom bol v spoločnosti fanúšikov tejto hry pekný a vydarený.

31 marec, 2019 - 14:08
Oznam OcÚ

Poradie kandidátov v druhom kole voľby prezidtenta SR podľa počtu získaných hlasov v okrsku č. 1 v obci Trávnica:

1. Maroš Ševčovič získal 224 hlasov

2. Zuzana Čapútová získala 191 hlasov

Viac - v prílohe

25 marec, 2019 - 22:29
Pozvánka na podujatie

P O Z V Á N K A

Komisia vzdelávania, kultúry a športu Obecného zastupiteľstva v Trávnici

Vás všetkých srdečne pozýva

na oslavu Svetového  dňa  stolného  tenisu.

Zapojíme sa spoločne do celosvetovej akcie

25 marec, 2019 - 11:42
Oznam OcÚ
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. z., na stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa 12.04.2019 (piatok) o 09 00 hod. v Dome kultúry v obci Dolný Ohaj
Na stretnutí budú vysvetlené zmeny v súvislosti so zákonom o nájme č. 504/2003 Z. z. účinným od 01.02.2019 (§§ 12a, 12b, 12c), ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.
 
Viac: v prílohe
17 marec, 2019 - 20:49
Oznam OcÚ
Ilustračný obrázok

Zber triedeného odpadu v obci sa uskutoční:

24. apríla 2019 = streda

 

 Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

FOTO: V prílohe: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.