-A A +A
panorama

Aktuality

11 september, 2019 - 21:18
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

DHZ Trávnica a Obec Trávnica Vás pozývajú na detskú hasičskú súťaž

o POHÁR  DHZ  dňa 14.09. 2019 o 9:30 h 

na futbalovom ihrisku v Trávnici.

 

Príďte povzbudiť našich mladých hasičov!

1 september, 2019 - 15:13
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

VŠETKYM,

no osobitné poďakuvánie a verejné uznánie vyslovujeme rodine Benčíkovcov, kerá bez zaváhania poskytla priestory domu a dvora po rodičoch Radvanových na prvé Slivkové hody v Trávnici. Malé rodinné múzeum pootvorilo dvere do vždy tak pekných spomienok na pracovité ruky našich predkov. Kus života, pracovitosti a dávna podoba dediny či jej chotára tak naďalej ostávajú s nami a bolo nám vďaka Benčíkovcom dopriate plným priehrštím oživiť si chvíle detstva a mladosti našich starkých, kerí s úctou a v zhode s prírodou  pospolu sa prebíjali životom zrobenýma rukáma, mozolmi, zato  s peknou pesničkou a najmä pokorou k zemi, čo ich živila. Úctu k úrode - sezóne sliviek  sme prežili jak volakedy tí starci naši na dvore pod strechou neba, pri kotloch s variacim sa lekvárom, za stolom pod marhuľou či na dvore – všetky generácie spolu. Benčíkovci - ďakujeme!

1 september, 2019 - 14:32
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Gazda Jožko a gazdiná Albínka Benčíkovci pre nás na dvore po rodičoch spolu s richtárom a predstavenými dediny prichystali pravé slivkové hody. Čo sa v kotloch na dvore za neustáleho dozoru slniečka navarilo, to sa veru aj zello. Chládok držala slivovička a podávali sa gombovce, perky, chlebík s cibulkou a samozrejme lekvár. Prítomní sa mohli postaviť ku kotlu a s praslicou miešať lekvár. K hodom patrí dobrá nálada, spoločnosť ľudí, kerých máme radi a muzika. Šecko bolo jak sa patrí, tak na ostatky ostáva už len poďakuvať sa: Tým, kerí hody vystrojili, kerí zahrali a zaspievali a šeckým hodárom, kerí u Benčíkovcov na Gazdovskom dvore do sýtosti hoduvali.

31 august, 2019 - 09:48
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Folklórna skupina Trávničanka reprezentovala našu  obec na Dni folklóru vo Vrábloch. 

24 august, 2019 - 10:21
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Súťažiacim prialo pekné letné počasie. Na obnovenom tenisovom kurte si prihlásení účastníci turnaja zašportovali. Víťazmi sa stali:

1. miesto: Roman Adamka / Tomáš Menčík

2. miesto: Peter Varga / Boris Bako

3. miesto: Jakub Baxa / Matúš Budák

16 august, 2019 - 12:14
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

OBEC  TRÁVNICA  VÁS  SRDEČNE  POZÝVA  NA

SLIVKOVÉ  HODY

29.AUGUSTA  2019  OD 14.00 HODINY

V GAZDOVSKOM  DVORE  RODINY  BENČÍKOVCOV

10 august, 2019 - 04:46
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej, Folklórna skupina Trávničanka a priaznivci folklóru v prvý augustový víkend reprezentovali našu Trávnicu v kraji, kde sa spievajú "trávnice".  V kraji bohatom na krásu prírody a jej rázovitosť, uchovávajúcom zvyky a tradície, pohostinnosti a dobrej nálady. Ostali pekné spomienky. 

8 august, 2019 - 12:30
Oznam OcÚ

Návrh Rozsah hodnotenia

Viac v prílohe

Vyvesené 08.08. 2019

Zvesené19.08. 2019

1 august, 2019 - 13:03
Oznam OcÚ

Rozhodnutie o uznaní Samostatnej bažantnice Trávnica - verejná vyhláška

Vyvesené: od 01.08.2019 do 15.08. 2019

 

15 júl, 2019 - 12:17
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Miestny odbor Matice slovenskej Vás pozýva na Podroháčske folklórne slávnosti,

na ktorých v piatok 02.08. 2019 o 19:30 vystúpi naša folklórna skupina Trávničanka v úvodnom programe s názvom Privítanka v Oravskom Bielom Potoku.
 

 
Viac: pozri v prílohe