-A A +A
... miesto, kde ste doma
Rybník Platan Pohľad z trávnického Zobora

Obec s 1100 obyvateľmi leží 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky uprostred Pohronskej pahorkatiny. Pekná poloha obce, viacero kultúrnych pamiatok, zachovalá ľudová zástavba a blízkosť kúpaliska Podhájska sú dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

26 november, 2016 - 21:13
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

Ahoj deti!

V pondelok, 5. decembra 2016 o 16:00 h,  zavíta do Kultúrneho domu v Trávnici MIKULÁŠKO.  Všetkých poteší požehnaním, radosťou a láskou. Vám deťom pridá aj prekvapenie. Preto chystajte si básničky, modlitbičky, piesne a dobrú náladu!  Pri teplom čajíku a vianočnom punči sa tešíme na návštevu patróna detí na MIKULÁŠKA.

 

25 november, 2016 - 22:25
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

18. decembra 2016 o 14:00 h sa pred Kultúrnym domom v Trávnici tešíme na atmosféru Vianočných trhov.  Nebudú chýbať tradičné vianočné ozdoby, vôňa perníkov, oblátok, remeselnícke výrobky, drobnosti, ktoré potešia, zahreje punč, čaj a poteší spoločnosť priateľov, známych... 

20 november, 2016 - 19:55
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V trávnickom chotári, kde ako hniezdo ukryté v tŕstí, je chalúpka  na lúčke zelenej, akoby na obrázku. Kút ozaj skromný, ale milý.  Najmä našim poľovníkom milý. Od dnes je fíšanský chotár trvalým bydliskom svätca - patróna poľovníkov - sv. Huberta, sochu ktorého na Poľovníckej chate požehnal náš, p. farár, Štefan Bebjak. Autorom diela je p. Vladimír Tinák.  Výzdoba pre tento pamätný okamih pochádzala z najrenomovanejšieho ateliéru – z PRÍRODY. Jeleňa na poľovačke, čo predchádzala slávnosti, ulovil člen nášho združenia poľovníkov, p. Daniel Vašek. 

17 november, 2016 - 15:57
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok
     Poľovné združenie Trávnica, trávnickí poľovníci, si s úctou a vďakou v malebnom prostredí Poľovníckej chaty v Trávnici pripomenú požehnanie sochy sv. Huberta 20. novembra 2016 o 14:30 h, ktoré vykoná vdp. farár Štefan Bebjak.
 
V spoločnosti a pohostinnosti trávnickych poľovníkov sa tešíme na Vašu účasť.
16 november, 2016 - 19:55
Pozvánka na podujatie
Ilustračný obrázok

...jeseň nám poza okná denne pripravuje scenérie pohládzajúce zrak i dušu, ukrajuje zo svetla dní a zapaľuje svetlá v oknách domov či lámp vonku.  Trávnickí matičiari Vás v tomto čase pozbieraných úrod a čistiacich sa, zrejúcich vín pozývajú na Katarínske stretnutie s kultúrnym programom tohto obdobia. 26.11. 2016  od 19:30 h v Kultúrnom dome. Viac v prílohe.

7 november, 2016 - 18:44
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

...veď to nakoniec my, ľudia, sme jeden druhému útočiskom.

     Pomoc podávajúcich rúk nebolo málo. K 24. darcovským sa pridali nejedny od profesionálov z NTS v Nových Zámkoch a nechýbali ani šikovné a pohostinné dlane členiek MS SČK v Trávnici.  Rodina trávnických dobrovoľných darcov krvi bola posilnená o prvodarcov, čo dnes je vzácnosťou. Tradične sa tu stretli tí, ktorí aj keď krídla rozprestrú a za povinnosťami bežných dní odletia, predsa sa vrátia. OPAKOVANE POMÁHAJÚ.  V mene tých, ktorí pomoc v podobe tak cennej tekutiny potrebujú, všetkým ĎAKUJEME.

20 október, 2016 - 14:07
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Členovia základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku sa stretli pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.  Nehostinné počasie vonku bolo v toto jesenné popoludnie vyvážené dobrým a vľúdnym slovom, pohostinnosťou a spomienkami na spoločne prežité chvíle počas aktivít, ktorými si naši starší spríjemňujú svoj život, skrášľujú život v obci a reprezentujú ju. Úprimne všetkým želáme pevné zdravie, vitulalitu a radosť zo života.

19 október, 2016 - 08:30
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

Desiaty ročník prehliadky speváckych súborov seniorov na okresnej úrovni sa tento rok konal v obci Palárikovo. Naša Trávničanka reprezentovala Jednotu dôchodcov na Slovensku, základnú organizáciu v Trávnici  a bola  posilnená o predsedníčku MO Matice slovenskej a p. starostu.   Atmosféru a pohostinnosť usporiadateľov počas tohoto podujatia priblížia fotografie v prílohe a: Palárikovo okr. prehl. folk. súb_d.mpg

V ľudovej piesni sa rozvíja vnútorný život národa. Každá naša pieseň je ako drahokam, je ako istý diamant. Je to večné žriedlo fantázie, pravdy, ľudovej filozofie a životnej múdrosti, verný obray citového života národa. Leť, pieseň ľudová a rozdávaj radosť!

17 október, 2016 - 14:52
Oznam OcÚ

 

Program rokovania Obecného zastupiteľstva zvolaného na deň 21. október 2016 o 18:00 h v KD v Trávnici:

 

1.      Otvorenie rokovania OZ

2.      Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľky

3.      Interpelácia poslancov

4.      Schvaľovanie programu rokovania OZ

5.      Správa o príjmoch a výdavkoch v rozpočte obce a v rozpočte školy za III. štvrťrok roka 2016

6.      Úprava rozpočtu obce

7.      Informácie o nakladaní s odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predmetov

8.      Informácie o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (Materská škola a Zberný dvor),  o stave plánovaných a v obci realizovaných investíciách

9.      Informácie o chybách / nedostatkoch na stavbe  obecných nájomných bytov 

10.  Diskusia

11.  Organizačné otázky, rôzne

12.  Schvaľovanie uznesení

13. Záver

15 október, 2016 - 22:45
Dianie v obci
Ilustračný obrázok

V obradnej sieni obce sme vľúdnym slovom pozdravili  a s úctou vďačili za najdrahšie dary - za život, lásku a výchovu, za čas, ktorý  nám venovali a naďalej trvalo poskytujú naši seniori.  Prajeme  im dobré zdravie a aby  neprestali byť duchom mladí.  No hlavne, nech zdravie slúži...